Obsluha a ovládanie robotov a manipulátorov

Obsluha, programovanie, nastavovanie a prípadná údržba robotov so základnými znalosťami princípov fungovania.

Školenia zahŕňajú HILECTRO, Haitian by SEPRO, TECHNO-MATIC.

Ovládanie a programovanie lineárnych robotov TECNO-MATIC Compact

Základné princípy, funkcie a popis riadenia. Základy ovládania a programovania robota - teoretická časť.

Programovanie robota pre spoluprácu so vstrekovacím strojom v textovom editore programovacieho terminálu - praktická časť na robotizovanom pracovisku.

Miesto:
Dĺžka kurzu:
Cena kurzu:
Počet účastníkov:

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o. alebo u zákazníka
3 dni po 10 lekciách (45 min.)
380 € za jednoho účastníka bez DPH
3 - 8

Základy programovania robotov HILECTRO

Základné princípy, funkcie a popis riadenia. Základy ovládania a programovania robota - teoretická časť.
Programovanie robota pre spoluprácu so vstrekovacím strojom v textovom editore programovacieho terminálu - praktická časť na robotizovanom pracovisku.

Miesto:
Dĺžka kurzu:
Cena kurzu:
Počet účastníkov:

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o. alebo u zákazníka
3 dni po 10 lekciách (45 min.)
380 € za jednoho účastníka bez DPH
3 - 10

Ovládanie a programovanie robotů Haitian by Sepro

Základné princípy, funkcie a popis riadenia. Základy ovládania a programovania robota - teoretická časť.
Programovanie robota pre spoluprácu so vstrekovacím strojom v textovom editore programovacieho terminálu - praktická časť na robotizovanom pracovisku.

Miesto:
Dĺžka kurzu:
Cena kurzu:
Počet účastníkov:

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o. alebo u zákazníka
3 dni po 10 lekciách (45 min.)
380 €  za jednoho účastníka bez DPH
3 - 10