Ovládanie a programovanie lineárnych robotovTECNO-MATIC Compact

Programovanie robota na prácu so vstrekovacím strojom v textovom editore programovacieho terminálu.

Určené pre:

Témy:Cieľ kurzu:

Pomôcky:

Záver kurzu:

Ubytovanie:

Prihlášky:

Nastavovačov a technologov 

Riadenie a programovanie robotov, optimalizácia procesov, paletizácia, využitie periférnych programov, počítadiel, podmienok - teoretická časť. Programovanie robota pre spoluprácu so vstrekovacím strojom v textovom editore programovacieho terminálu. Praktické cvičenia na robotovi so simulátorom vstrekovacieho stroja.

Teoreticky a prakticky pripraviť pracovníkov na dokonalé ovládanie a programovanie robota, na využitie všetkých jeho možností.

Účastníci kurzu dostanú príručku na ovládanie a programovanie robota.

Účastníci kurzu, ktorí úspešne absolvujú záverečný test, dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Po dohode zabezpečíme rezerváciu ubytovania.

Písomná objednávka na priloženom formulári po dohodnutí termínu. Prípadné zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom kurzu.