Technológie vstrekovania

Základy technológie vstrekovania plastov

Základný kurz pre pracovníkov s minimálnymi znalosťami technológie vstrekovania plastov. Druhy plastov, podmienky ich spracovania, fázy cyklu vstrekovacieho stroja, optimalizácia procesu.

Miesto:
Dĺžka kurzu:
Cena kurzu:
Počet účastníkov:

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o. alebo u zákazníka
3 dni po 10 lekciách (45 min.)
410 € za jednoho účastníka bez DPH. 
3 - 10