Ovládanie a programovanie robotov Haitian by Sepro

Programovanie robota pre spoluprácu s vstrekovacím lisom v textovom editore programovacieho terminálu.

Určené pre:

Témy:Cieľ kurzu:


Pom
ôcky:

Záver kurzu:

Ubytovanie:

Prihlášky:

Nastovovačov a technológov

Ovládanie a programovanie robotov, optimalizácia procesu, paletizácia, použitie periférnych programov, čítačov - teoretická část. Programovánie robota pre spoluprácu s vstrekovacím lisom v textovom editore programovacieho terminálu. Praktické cvičenia na robote so simulátorom vstrekovacieho lisu.

Teoreticky a prakticky pripraviť pracovníkov pre perfektné ovládanie a programovanie robota, využiť všetky jeho možnosti.

Abonenti kurzu obdržia návod k obsluhe a programovaniu robota.

Účastníci kurzu, ktorí úspěšne absolvujú závěrečný kurz, obdržia certifikát o školení.

Po dohode vám zabezpečíme rezerváciu ubytovania.

Písomná rezervácia na priloženom formulári po odsúhlasení termínu. Prípadné zrušenie účasti je potrebné oznámiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom kurzu.