Optimalizácia procesu vstrekovania

Určené pre:

Témy:
Cíl kurzu:

Pomůcky:

Závěr kurzu:

Ubytování:

Přihlášky:

Kurz pre nastavovačov s praktickými znalosťami princípov vstrekovania a riadenia vstrekovacích strojov

1. Optimalizácia procesu vstrekovania - optimalizácia jednotlivých fáz vstrekovacieho cyklu
2. Vady výliskov a ich odstraňovanie - najčastejšie vady výliskov z rôznych druhov plastov.
3. Špeciálne metódy vstrekovania
4. Praktické ukážky na elektrických vstrekovacích strojoch  

Zvyšovanie kvalifikácie nastavovačov pri výrobe presných technických a optických dielov pre automobilový priemysel

Účastníci kurzu dostanú kapitoly vzdelávacieho programu na CD

Účastníci kurzu, ktorí úspešne absolvujú záverečný test, získajú osvedčenie o absolvovaní školenia

Po dohode zabezpečíme rezerváciu ubytovania

Písomná objednávka na priloženom tlačive po dohodnutí termínu. Prípadné zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom kurzu.