Vstrekovacie trysky

Štandardné vstrekovacie trysky a príslušenstvo trysiek. Pneumaticky a hydraulicky ovládané trysky. Trysky na miešanie materiálu, filtráciu, odvzdušňovanie.

Dostupné technológie

ŠTANDARDNÉ RIEŠENIE
 • Trysky zodpovedajúce riešeniam, ktoré používajú výrobcovia vstrekovacích strojov
MECHANICKÉ OVLÁDANIE
 • Podľa požiadaviek zákazníka - pneumaticky alebo hydraulicky ovládané trysky. Zabezpečuje presné riadenie otvárania a zatvárania dráhy taveniny plastu do formy
 • Skracuje čas cyklu
 • Zabraňuje tvorbe vzduchových vreciek pri otáčaní skrutky - dávkovanie
 • Zvýšená spoľahlivosť a opakovateľnosť procesu
 • Použiteľné pri zvýšenom protitlaku - lepšia plastifikácia
 • Nevhodné pre dlhé materiály zo sklených vlákien
 • Nevhodné pre PVC
PRUŽINOVÉ OVLÁDANIE
 • Tryska je ovládaná silou pružiny, otvára sa priamo tlakom vstrekovania. Zabraňuje úniku plastu z trysky.
 • Jednoduché riešenie za optimálnu cenu
 • Môže sa používať so zvýšeným protitlakom
 • Rýchla inštalácia
 • Nevhodné pre dlhé materiály zo sklených vlákien
 • Nevhodné pre PVC, PPS
MIEŠACIA TRYSKA
 • Využíva pokročilejšie vlastnosti mechaniky tekutín. Zmäknutý plast prechádza špirálovým miešadlom, čím sa plastový lúč rozdeľuje a spája späť na šikmých lopatkách. Tento dej núti miešač otáčať sa, čím sa plast roztočí.
 • Zvýšený účinok miešania
 • Pokles tlaku pod 5 %
 • Jednoduchá zmena farby
 • Samočistiaca funkcia
 • Dlhá životnosť
 • Možnosť výmeny za bežnú trysku
 • Možno použiť na akomkoľvek stroji
FILTRAČNÁ TRYSKA
 • Hlavnou úlohou dýzy je odfiltrovať nečistoty v rozsahu 0,5 - 3 mm (v závislosti od veľkosti filtra) s relatívne nízkou tlakovou stratou. Okrem toho zlepšuje aj miešanie farieb.
 • Blokuje nečistoty
 • Tlaková strata pod 3 %
 • K dispozícii sú filtre s rôznymi stupňami filtrácie
 • Ochrana systému horúcich kanálov

Zaujala Vás naša ponuka?

Neváhajte nás, prosím, kontaktovať