Vizuálna kontrola AVALON

Prevencia neplánovaných odstávok

V prípade horizontálneho lisu MoldWatcher automaticky kontroluje vstupy, kvalitu výliskov, prázdnosť formy, jadro a vyhadzovač po vybratí dielov. Tým sa zabezpečí, že vo forme nezostanú žiadne zvyšky, ktoré by ju mohli poškodiť počas ďalšieho cyklu.

Na vertikálnom lise kontroluje, či sú všetky formy správne umiestnené pred lisovaním. Systém tiež zisťuje prípadné zvyšky na dne formy. Po vysunutí výliskov kontroluje, či všetky diely opustili hornú formu.

KONTROLA PRED ODOBRATÍM DIELOV


KONTROLA ODOBIERANÝCH DIELOV


KONTROLA PO ODEBRANÍ DIELOV


Ako funguje priemyselný kamerový systém ? 

Kontrolou prítomnosti všetkých častí na pohyblivej doske B sa overí ich neprítomnosť na doske A. Takisto je možné skontrolovať kvalitu dielov a umiestnenie vložiek. Ak je všetko v poriadku, je povolené vysunutie dielu.
Ak nie sú prítomné všetky časti, lis sa zastaví. Ak sa zistia zlé diely, lis sa zastaví alebo sa vyradí v závislosti od naprogramovania. Ak je všetko v poriadku, odstránenie dielov je povolené.
Skontroluje sa odstránenie všetkých častí z dosky B. Môžu sa skontrolovať aj vyhadzovače, jadrá atď. Ak je všetko v poriadku, pokračuje sa v ďalšom cykle. V opačnom prípade sa lis zastaví, čím sa zabráni poškodeniu formy.

HLAVNÉ VÝHODY

  •  Komunikácia prostredníctvom Euromapy 67
  •  Jednoduchá inštalácia kamery
  •  Patentované IR osvetlenie
  •  Rýchle nastavenie novej formy
  •  Navrhnuté na použitie v priemyselnom prostredí
  •  Až 8 kamier na jeden systém
  •  Okamžite viditeľná odchýlka
  •  Rozlíšenie kamery 5 Mpx a 1,3 Mpx
  •  Pripojenie k wifi

Zaujala Vás naša ponuka?

Neváhajte nás, prosím, kontaktovať