Základy technológie vstrekovania plastov

Základný kurz pre nastavovačov bez alebo s minimálnymi znalosťami technológie vstrekovania. Úvod do jednotlivých materiálov s technologickými postupmi prípravy materiálu a lisu na vstrekovanie.

Určené pre:

Témy:

Cieľ kurzu:


Pomôcky:

Záver kurzu:

Ubytovanie:

Prihlášky:
 

Pracovníci bez alebo s minimálnymi teoretickými a praktickými znalosťami o vstrekovaní plastov.

1. Bezpečnosť práce na vstrekovacích strojoch
2. Vedomosti o plastoch - základné druhy plastov, vlastnosti a podmienky spracovania plastov
3. stroje na vstrekovanie plastov
4. Fázy cyklu vstrekovacieho stroja, určenie základných hodnôt parametrov vstrekovania pre konkrétnu formu
5. Praktické cvičenia a ukážky na elektrických vstrekovacích strojoch

Školenie pracovníkov v základoch spracovania plastov vstrekovaním, orientácia v termoplastoch, príprava a podmienky ich spracovania podľa jednotlivých typov. Pochopenie logických súvislostí medzi jednotlivými fázami procesu vstrekovania.

Účastníci kurzu dostanú príručku Teória a prax vstrekovania plastov a technologické pravítko.

Účastníci, ktorí úspešne absolvujú záverečný test, dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Po dohode vám môžeme zabezpečiť rezerváciu ubytovania.

Písomná objednávka na priloženom formulári po dohodnutí dátumu. Prípadné zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom kurzu.