Ovládanie vstrekolisov Zhafir ZERES

Obsluha a riadenie plne elektrických vstrekovacích strojov HAITIAN - ZHAFIR radu ZERES.  Je možné vybrať si typ stroja, na ktorý bude školenie zamerané.

Určené pre:

Témy:Cieľ kurzu:

Pomôcky:

Záver kurzu:

Ubytovanie:

Prihlášky:

Obsluha lisov, nastavovači a prípadne pracovníci údržby so základnými znalosťami princípov vstrekovania a ovládania vstrekolisov.

Obsluha programovania hybridných strojov ZERES pomocou terminálu s dotykovou obrazovkou a riadiaceho systému SIGMATEK. Základné nastavenie vstrekovacieho lisu a optimalizácia vstrekovacieho procesu. Špecifikácia riadiacich, obmedzovacích a štatistických funkcií na kontrolu stability procesu. Praktické cvičenia na hybridných strojoch ZERES.

Školenie personálu v obsluhe a programovaní  hybridných vstrekovacích strojov ZERES s využitím všetkých softvérových možností strojov.

Účastníci kurzu dostanú návod na obsluhu strojov ZERES.

Účastníci kurzu, ktorí úspešne absolvujú záverečný test, dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Po dohode vám zabezpečíme rezerváciu ubytovania.

Písomná objednávka na priloženom formulári po dohodnutí termínu. Prípadné zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom kurzu.