Manažérsky kurz - znižovania nákladov a škôd pri výrobe

Tento kurz je zameraný na znižovanie nákladov pri výrobe

Určený pre:

Témy:
Cieľ kurzu:

Pomô
cky:

Záver kurzu:

Ubytovanie:


Prihlášky: 

Vedoúcich pracovníkov vo výrobe, plánování a kontrole kvality

Problémy pri vstrekovaní plastov, objasnie a popis častých chýb v celom procese a ako im predchádzať. Nástroje pre sledovánie priebehu výroby, kontrola výroby – najčastejšie chyby pri nastavovaní strojov a robotov , rizika poškodenia strojov, robotov a foriem. Čím sú spôsobené a ako im predchádzať. Vyhodnotenie energetickej náročnosti výroby a znižovanie spotreby energie.

Objasnenie niektorých nežiadúcich odchýlok vo výrobe zvyšujícich náklady.

Absloventi kurzu obdržia príslušné návody a ďalšie pomôcky.

Účastníci kurzu, ktorí úspěšně absolvují závěrečný test, obdržia  certifikát o školení.

Po dohode zaistíme rezerváciu ubytovanie


Písomná objednávka na priloženom formulári po dohodnutí dátumu. Prípadné zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom kurzu.