Na mieru - firma

Obsah a dĺžku tohoto kurzu si  vyberáte sami podľa kapitol uvedených v popise kurzu. Pre úplných začitatočníkov môžu býť napríklad do 5 dní spojené kurzy dva kurzy.  Môžete si dohodnúť aj dlhšie kurzy pre výcvik začiatočníkov v rôznych termínoch.

Určený pre:

Témy:

Cieľ kurzu:Pomôcky:

Záver kurzu:

Ubytovanie:


Prihlášky: 

Nastavovačov, operátorov a údržbárov

Kapitoly na výber:
1. Bezpečnosť a hygiena pri práci na vstrekovacích lisoch.
2. Poznatky o plastoch.
3. Strojové zariadenie pro vstrekovanie plastov – popisy funkcií, princípov a základov údržby
všetkých strojových a periférnych zariadení používaných pri vstrekovaní plastov
4. Fázy cyklu vstrekovacieho stroja, montáž a demontáž formy, rozjazd výroby
5. Optimalizácia vstrekovacieho procesu, popis základných vád výliskov a ich odstraňovanie.
6. Kvalita – nástroje pre kontrolu kvality, kontrola rozmerov, hmotnosti a povrchu výliskov, zber a vyhodnotenie dát zo strojov na centrálnom počítači.

Pochopenie logických súvislostí vo fázach vstrekovacích procesov, funkcie všetkých spolupracujúcich strojových zariadení a ich vplyv na kvalitu výroby. Môžeme vytrénovať úplných začátečníkov na operátorov a nastavovačov od montáže formy, prípravy materiálu až po rozjazd výroby.

Abonenti kurzu obdržia  publikáciu: "Teorie a praxe vstřikování plastů."

Účastníci kurzu, kteří úspěšne absolvujú záverečný test, obdržia certifikát o školení.

Po dohode zaistíme rezerváciu ubytovania.


Písomná objednávka na priloženom formulári po dohodnutí dátumu. Prípadné zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom kurzu.