Ovládanie vstrekovania Zhafir VENUS

Obsluha a riadenie plne elektrických vstrekovacích strojov HAITIAN - ZHAFIR radu VENUS.  Je možné vybrať si typ stroja, na ktorý bude školenie zamerané.

Určené pre:

Témy:


 

Cieľ kurzu:

Pomôcky:

Záver kurzu:

Ubytovanie:

Prihlášky:

Obsluha lisov, nastavovači a prípadne pracovníci údržby so základnými znalosťami princípov vstrekovania a obsluhy vstrekovacích strojov.

Obsluha programovania elektrických strojov VENUS pomocou terminálu s dotykovou obrazovkou a riadiaceho systému SIGMATEK. Základné nastavenie vstrekovacieho lisu a optimalizácia procesu vstrekovania. Špecifikácia riadiacich, obmedzovacích a štatistických funkcií na kontrolu stability procesu. Praktické cvičenia na strojoch VENUS.

Školenie personálu v obsluhe a programovaní elektrických vstrekovacích strojov VENUS s využitím všetkých softvérových možností strojov.

Účastníci dostanú pokyny na obsluhu strojov VENUS.

Účastníci, ktorí úspešne absolvujú záverečný test, dostanú osvedčenie o absolvovaní.

Po dohode vám zabezpečíme rezerváciu ubytovania.

Písomná rezervácia na priloženom formulári po odsúhlasení termínu. Prípadné zrušenie účasti je potrebné oznámiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom kurzu.